FAEMD | Surinameplein 35 | 1058 GM Amsterdam | KvK 63466767

Algemene Voorwaarden – 1 maart 2017

FAEMD

FAEMD is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (kvk-nummer 63466767) en FAEMD’s BTW nummer is NL8552.48.737.B01. Voor algemene vragen is FAEMD bereikbaar via hello@faemd.com.

Het adres van FAEMD’s hoofdkantoor is

Surinameplein 33-35
1058 GM Amsterdam
Nederland

1. Algemeen

Op alle FAEMD Producten zijn de volgende lever- en betaalvoorwaarden van toepassing (Algemene Voorwaarden). De Algemene Voorwaarden zijn toegankelijk voor iedereen via de website www.FAEMD.com. Op verzoek zal FAEMD aan een klant een hardcopy exemplaar van de Algemene Voorwaarden toezenden.

Voorafgaand aan de bestelling bevestigt de klant dat hij/zij akkoord gaat met FAEMD’s algemene lever- en betaalvoorwaarden; zonder deze bevestiging is het helaas niet mogelijk om de Producten  te bestellen. FAEMD behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

Indien een klant een Product ontvangt dat de klant niet heeft besteld moet de klant FAEMD daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. De klant moet het retour zenden van dit Product verzorgen na retour instructies te hebben ontvangen van FAEMD en FAEMD zal de kosten dragen voor deze retour zending. Vervolgens zal FAEMD zorgdragen voor de verzending van het correcte Product aan de klant.

Website: www.FAEMD.com 
Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waarmee FAEMD een overeenkomst sluit.
Bestelling: een overeenkomst tussen FAEMD en de klant tot levering van een of meer Producten , die als zodanig daar FAEMD is geaccepteerd.
Product: een product dat FAEMD voor verkoop aanbiedt op haar website.

Om een order op de website te plaatsen moet een klant:
- ouder zijn dan 18 jaar
- een consument zijn en niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf

2. Onze Producten

De weergave van de Producten  op onze Website zijn slechts illustratief. Ondanks dat wij ons uiterste best doen om de Producten  en hun kleur juist weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de kleuren van de Producten  ook juist worden weergegeven op het digitale medium (zoals computer, laptop, mobiele telefoon, tablet) van de Klant. Het ontvangen Product kan iets afwijken van de weergave op de Website. Ondanks dat wij ons uiterste best doen alle Producten  zo accuraat mogelijk weer te geven op de Website, kunnen maten, gewicht, kleur, dimensies, werking en verpakking afwijken. FAEMD behoudt zichzelf het recht voor wijzigingen aan te brengen aan Product omschrijvingen op haar Website zonder voorafgaande kennisgeving. FAEMD garandeert niet dat een ontvangen Product en verstrekte service en informatie aan de Klant’s verwachtingen zal voldoen.

3. Prijs & Betaling 

3.1    Gegarandeerde prijs en vervulling van een order

FAEMD is niet verplicht een order te vervullen en/of een bestelling door een klant te leveren. FAEMD is niet verplicht een klant te compenseren voor enige schade als gevolg van een fout in de presentatie van het Product, een fout in de omschrijving of de specificaties bij het Product of een fout in de op de website weergegeven prijs van een Product, indien:
i) het duidelijk zou moeten zijn geweest voor de klant dat de fout een typefout betrof; of
ii) het duidelijk zou moeten zijn geweest voor de klant dat het onder de omstandigheden van het geval niet verwacht mg worden dat het betreffende Product beschikbaar zou zijn voor de weergegeven prijs of specificaties.

3.2  Omzetbelasting (BTW)

Alle prijzen op FAEMD’s website www.FAEMD.com zijn inclusief 21% BTW op basis van de toepasselijke Nederlandse wetgeving. Indien een bestelling wordt verzonden naar een afleveradres buiten de EU zal de Nederlandse BTW bij de checkout van het aankoopbedrag worden afgetrokken. Indien een order wordt verzonden naar een adres buiten de EU is de klant mogelijk import/douane kosten en belasting verschuldigd voorafgaand aan of bij aflevering van de bestelling. De klant is verantwoordelijk voor betaling van deze kosten en belastingen. FAEMD benadrukt dat zij deze kosten en belastingen niet kan voorspellen, mede omdat deze ten aanzien van ieder land verschillen. FAEMD adviseert de klant contact op te nemen met zijn/haar lokale douanekantoor voor meer informatie.

3.3  Verzendkosten

FAEMD rekent binnen Nederland EUR 4,95 verzendkosten en EUR 9,95 bij verzending buiten Nederland voor orders tot EUR 50. Bij een orderbedrag vanaf EUR 50 is deze EUR 4,95 respectievelijk EUR 9,95 verzendkosten in feite een korting ter hoogte van EUR 4,95 respectievelijk EUR 9,95 op het aankoopbedrag, alleen geldig als het totale bedrag van de order EUR 50 of meer blijft. Dit betekent dat als het orderbedrag uiteindelijk lager is dan EUR 50 doordat de klant items retourneert, de initiële korting wordt verrekend met het aankoopbedrag van de/het geretourneerde FAEMD item(s).

3.4  Veilig betalen

FAEMD biedt een verscheidenheid aan veilige betalingsmogelijkheden. Voor alle betalingen met credit of debet card worden de betalingen online en real time gedaan, via de betaaldienst van de betreffende betaaldienstverlener, op het moment dat de door de klant ingevoerde gegevens correct zijn.

4. Bezorging

Bezorging van de aankopen op onze website geschiedt via Post NL en hun wereldwijde partners. Om bezorgproblemen te voorkomen (foutief adres, niemand thuis, etc) is het noodzakelijk dat de klant het juiste adres invult en raadt FAEMD aan een telefoonnummer in het daarvoor bestemde veld achter te laten. Zodra de order wordt verstuurd, stuurt FAEMD de klant een track & trace code, zodat de order digitaal te volgen is tot het moment van bezorging.

4.1   Bezorgvoorwaarden

FAEMD doet haar uiterste best om de bestelling binnen de verwachtte aflevertijden af te leveren op het afleveradres. De klant is verantwoordelijk voor het hebben verschaft van het juiste afleveradres en FAEMD is niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de zending indien de fout in het afleveradres aan de klant is toe te rekenen. Indien FAEMD aanvullende informatie nodig heeft ten aanzien van een afleveradres - wat mogelijk resulteert in een vertraging van de verzending - neemt FAEMD contact op met de klant.

Alle bezorginformatie, waaronder het aantal bezorgdagen, de verzendtijd in werkdagen, verzenddatum etc. als weergegeven op www.FAEMD.com zijn indicaties en kunnen niet worden beschouwd als finale bezorg termijnen of gegarandeerde bezorg termijnen. Hoewel FAEMD haar uiterste best doet deze bezorgtijden waar te maken, kan FAEMD niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging in de bezorging van een bestelling. 

4.2  Beschadigde, niet-complete of foutieve Producten  

Indien een Product dat aan de klant wordt geleverd bij ontvangst door de klant is beschadigd of incompleet is, moet de klant dit binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling aan FAEMD’s customer care team laten weten via e-mail (support@faemd.com) of via de contact pagina op FAEMD’s website en verdere instructies van FAEMD’s customer care team afwachten. Indien een klant het Product in een dergelijke situatie op eigen kosten terugstuurt zonder contact op te nemen met FAEMD’s customer care team en haar verdere instructies af te wachten, kan de klant deze kosten niet van FAEMD claimen en/of FAEMD verantwoordelijk houden voor de retour zending zonder FAEMD’s goedkeuring.

4.3  Vermissing

Indien een door FAEMD aan klant verzonden bestelling vermist raakt, of indien de klant beweert de bestelling niet te hebben ontvangen – in tegenstelling tot hetgeen blijkt uit bijvoorbeeld de track & trace data / informatie van de vervoerder, moet de klachtenprocedure van de vervoerder worden gevolgd en de uitkomst hiervan worden afgewacht voordat terugbetaling aan de klant of het opnieuw verzenden van de bestelling plaatsvindt. De klant is verplicht volledig mee te werken aan de klachtenprocedure van de vervoerder. Indien de uitkomst van de klachtenprocedure is dat de vermissing het gevolg is van een fout van de vervoerder van de bestelling, zal FAEMD indien mogelijk de bestelling opnieuw verzenden en anders het aankoopbedrag aan de klant terug betalen.

Indien een bestelling binnen 14 dagen na verzending niet op het afleveradres of het pick-up point is aangekomen, is de klant verplicht dit binnen 7 dagen hierna te melden aan het customer care team van FAEMD via e-mail op support@faemd.com, i.e. uiterlijk 21 dagen na verzending van de bestelling.

5. Retourneren

Tenzij anders aangegeven, mag de klant zijn/haar bestelling binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen annuleren en vervolgens binnen 14 dagen retourneren. Zoals hierboven aangegeven: dit geldt niet voor een Product dat bij ontvangst incompleet of beschadigd is. In dat geval is de klant verplicht FAEMD’s customer care team binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling hiervan op de hoogte testellen via een e-mail naar returns@faemd.com en verdere instructies van het afwachten. De klant moet het Product/de Producten vervolgens binnen 7 dagen na ontvangst van deze instructies terugsturen. Let op: Oorbellen kunnen om hygiënische redenen niet worden geretourneerd of geruild.

DE KLANT MOET HET RETOURFORMULIER GEBRUIKEN BIJ HET RETOURNEREN VAN ARTIKELEN. DIT RETOURFORMULIER KAN HIER WORDEN GEDOWNLOAD.

Het retouradres is:

FAEMD
Postbus 77860
1070 LL Amsterdam
Nederland

Indien een retour door de klant naar de voorraadlocatie van FAEMD in Houten, Nederland of naar FAEMD’s kantoor in Amsterdam, Nederland, wordt gestuurd in plaats van naar het hierboven aangegeven retouradres, wordt de retour net als retouren die naar het juiste adres zijn gestuurd in behandeling genomen. Indien de retour akkoord wordt bevonden zal het aankoopbedrag in lijn met deze Algemene Voorwaarden worden terug gestort, en wordt aanvullend EUR 2,50 administratiekosten per geretourneerd product, met een minimum van EUR 5, in mindering gebracht op het terug te storten bedrag ter dekking van de administratiekosten die FAEMD maakt als gevolg van het door de klant versturen van de retour naar het onjuiste retouradres.

Het recht om de bestelling te annuleren binnen 14 dagen na ontvangst en vervolgens binnen 14 dagen hierna te retourneren zonder opgaaf van redenen is alleen van toepassing indien het Product en de verpakking in dezelfde staat teruggezonden (kunnen) worden als waarin het is afgeleverd. Het is de klant alleen toegestaan de verpakking te openen of het Product te gebruiken om te kunnen besluiten of hij/zij het Product wenst te houden. De klant moet de bestelling retourneren met – waar van toepassing – alle bijbehorende accessoires en in de originele staat en verpakking zoals weergegeven in FAEMD’s retour instructies.

De klant is verantwoordelijk voor de retour zending van zijn/haar bestelling en draagt alle risico’s met betrekking tot de retour zending. FAEMD adviseert het Product aangetekend in een gesloten verpakking terug te zenden. Indien een dergelijke verzending vermist raakt, beschadigd raakt of de ontvangst van de retourzending niet door de vervoerder kan worden bewezen – bijvoorbeeld doordat de vervoerder niet in staat is een geldige ontvangsthandtekening te laten zien – kan de klant de vervoerder aansprakelijk stellen. De klant, zijnde de verzender van het retour pakket, zal hiertoe zelf de klachtenprocedure van de vervoerder moeten starten. De klant moet in dit kader het bewijs van zijn/haar retourzending met daarop de tracking informatie bewaren. Let op! De Track & Trace informatie van door Post NL aangeboden “brievenbuspakjes” dient is vaak niet betrouwbaar omdat deze brievenbuspakjes met de normale post mee gaan en de postbode vaak al een scan maakt voordat het pakje werkelijk is afgeleverd. FAEMD accepteert daarom alleen de Track & Trace informatie van een postpakket als leidend om te bepalen of een retour wel of niet is aangekomen.

De kosten voor het retourneren van een bestelling die binnen 14 dagen na ontvangst is geannuleerd en voor een retour zending ten behoeve van een garantie of reparatieverzoek voor defecten die zich voordoen nadat de klant het Product heeft gebruikt, worden in beginsel door de klant gedragen. Indien een klant zijn bestelling binnen 14 dagen na ontvangst annuleert en vervolgens binnen 14 dagen retourneert, zal FAEMD de klant het aankoopbedrag minus de EUR 4,95 (of EUR 9,95 bij verzending buiten Nederland) verzenkosten terugstoten binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, mits het Product onbeschadigd, ongedragen en in de originele verpakking is teruggestuurd. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending. Het als gevolg van het retour zenden van een Product terug te storten bedrag wordt teruggestort via dezelfde betaalmethode als waarmee de klant de originele bestelling heeft betaald.

Indien de klant gebruik wil maken van zijn/haar recht om de bestelling te annuleren/terug te sturen op het moment dat verzending van de bestelling al heeft plaatsgevonden - dit gebeurt op werkdagen meestal direct nadat de klant zijn/haar order plaatst – dan zijn de kosten voor de retourzending naar FAEMD voor de klant, ook als de bestelling nog niet op het door de klant gekozen afleveradres is afgeleverd. Indien er import kosten/belasting of andere (administratieve) kosten verschuldigd zijn als gevolg van het verzenden van de bestelling naar het door de klant gekozen land van aflevering – dit loopt via een geautomatiseerd proces dat in de meeste gevallen niet meer kan worden gestopt -, zullen deze kosten worden gedragen door de klant. FAEMD zal deze kosten verrekenen bij het terugbetalen van het aankoopbedrag aan de klant.

6. Garantie & Reparatie

Het garantiebeleid van FAEMD is automatisch van toepassing op de aankoop van de klant. De drie maanden garantie op FAEMD items geeft de klant de garantie dat het Product voldoet aan de eisen van normaal gebruik, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

De garantie geldt niet in geval van:
- beschadiging of het los gaan van stenen en versiering als gevolg van onoplettendheid of onbehoorlijk gebruik, zoals krassen, stoten of het laten vallen van het Product;
- het bewust beschadigen van het Product of beschadigingen die het gevolg zijn van contact met water, parfum, zeep etcetera;
- uiterlijke veranderingen of beschadiging van het Product door normaal gebruik, krassen, veroudering van de gebruikte materialen of kleurverandering;

Het effect van transpiratie op de Producten verschilt per persoon als gevolg van het verschil in zuurgraad per persoon. De garantie vervalt indien een derde partij reparaties of andere werkzaamheden aan het Product verricht.

Bij vragen over retourneringen en garantie kan de klant altijd contact opnemen met FAEMD’s customer care team via support@faemd.com.

7. Persoonsgegevens & Privacy

FAEMD voldoet aan alle privacy regelgeving zoals opgenomen in de "Wet Bescherming Persoonsgegevens". De klant heeft – bijvoorbeeld – altijd de mogelijkheid zijn/haar persoonsgegevens te bekijken, wijzigen of verwijderen door op zijn account in te loggen via www.FAEMD.com.

FAEMD slaat de klantgegevens op in een file. De gegevens worden gebuikt voor de afhandeling voltooiing en levering van de bestelling van de klant en worden bewaard zolang als nodig om eventuele problemen in het kader van de levering van de bestelling af te handelen. FAEMD garandeert dat alle persoonsgegeven zorgvuldig worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de afhandeling van de bestelling of voor reparatiedoeleinden. Het is FAEMD toegestaan om de persoonsgegevens van de klant te gebruiken om hem/haar Producten aan te bieden.

Voor meer informatie verwijst FAEMD naar haar Privacy Policy.

8. Content

Indien een klant of gebruiker van een FAEMD Product content, zoals bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes, met daarop het FAEMD Product aan FAEMD verschaft, bijvoorbeeld via e-mail, www.FAEMD.com of de door FAEMD gebruikte social media kanalen of door gebruik van #FAEMD, @faemdofficial of een andere verwijzing naar FAEMD of bij het weergeven van een FAEMD Product, geeft dit FAEMD het recht deze content gratis en onbeperkt te gebruiken voor commerciële doeleinden. Alle content die door FAEMD wordt gepubliceerd in welke vorm dan ook berust onder FAEMD’s copyright en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FAEMD (publiek) worden gebruikt.

9. Toepasselijk Recht

Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en relaties tussen FAEMD en haar klant(en), ongeacht het land van waaruit de klant zijn/haar bestelling plaatst, zijn/haar nationaliteit of het land waarin het afleveradres zich bevindt. In geval van een geschil tussen FAEMD een klant, zal dit geschil alleen voor de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland mogen worden gebracht. FAEMD behoudt zich te allen tijde het recht voor een klant de toegang tot haar website te ontzeggen en door een klant beschikbaar gestelde content te verwijderen.

10.  Overmacht

FAEMD sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van gebeurtenissen die zij niet onder controle heeft. Hieronder valt onder andere overheidsinterventie, nieuwe/aangepaste wetgeving stateloosheid, oorlog, brand, overstroming, verboden, restricties, sabotage, slecht transport, weesomstandigheden of het niet leveren door leveranciers of criminele activiteiten.